e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona głównae-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - to aplikacja internetowa. Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia rozwiązanie, dzięki któremu skończą się Państwa trudności związane z zarządzaniem środkami ZFRON, ich ewidencją oraz właściwą interpretacją skomplikowanych przepisów prawnych i niepewnością co do prawidłowości ich wydatkowania. Korzystając z aplikacji e-ZFRON zarządzanie zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej nie będzie stanowiło więcej problemu. Aplikacja m.in. w sposób intuicyjny podpowiada sposoby finansowania wydatków zgodnie z obowiązującym prawem, wspomaga zarządzanie środkami, tworzenie raportów, konstruowanie indywidualnych programów rehabilitacji.


Główne możliwości aplikacji

Aplikacja została przygotowana tak, aby w możliwie największym stopniu uprościć pracę osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Funduszu ZFRON w przedsiębiorstwie i zapewnić pełny komfort ich zarządzaniem, ewidencją, kontrolowaniem stanu środków i ich wydatkowania. Automatyczne podpowiadanie możliwych dróg finansowania wydatków, bieżący podgląd na aktualne salda kont oraz limit pomocy de minimis do wykorzystania, wydruki PDF wszystkich raportów, automatyczne przesyłanie raportów dziennych na wskazany adres e-mail to tylko niektóre funkcje systemu znacznie ułatwiające pracę. Jako jedną z najnowszych, a zarazem najciekawszych opcji, które wprowadziliśmy do aplikacji jest możliwość skorzystania z modułu e-Konsultant, za pomocą którego można uzyskać konkretne, poparte wiedzą oraz doświadczeniem współpracujących z nami specjalistów ds. ZFRON informacje na temat możliwości wydatkowania środków na konkretne, wskazane przez użytkownika cele. Wierzymy, że aplikacja przyczyni się w znacznym stopniu do optymalnego wykorzystania środków ZFRON.

Struktura aplikacji i bezpieczeństwo
System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych e-ZFRON jest aplikacją internetową. Wszystkie dane wprowadzone przez użytkownika przechowywane są na serwerze naszej firmy. Komunikacja komputera klienta z serwerem jest szyfrowana 256 bitowym kluczem, na podobnej zasadzie jak komunikacja ze stronami banków internetowych. Nie jest możliwe przechwycenie i rozkodowanie danych przez osoby nieupoważnione.

Moduł e-Konsultant
Za pomocą modułu e-Konsultant klient otrzymuje konkretne, poparte wiedzą oraz doświadczeniem współpracujących z naszą firmą specjalistów ds. ZFRON informacje na temat możliwości wydatkowania środków na konkretne, wskazane przez użytkownika cele zgodnie z obowiązującym prawem. Specjalnie zaprojektowany system, pozwala zadawać pytania dotyczące tematyki bezpośrednio z aplikacji e-ZFRON. Konsultanci, za Państwa zgodą, będą mieli dostęp do raportów wygenerowanych w programie i będą mogli udzielić odpowiedzi, uwzględniając sytuację w Waszym przedsiębiostwie.

Aplikacja e-ZFRON jest cały czas unowocześniana, nasi programiści są również otwarci na wszystkie sugestie użytkowników. Aktualnie opracowujemy specjalny moduł w aplikacji, zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, odnośnie § 4a. mówiącego, iż: warunkiem wykorzystania funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów. Funkcjonalność tego modułu będzie polegała na wykorzystaniu metody odwróconej licytacji, generującej wybór najtańszej oferty wg. założonych wcześniej przez użytkownika kryteriów wyboru optymalnej oferty wraz z wygenerowaniem raportu z przeprowadzonej inwestycji lub zakupu z wykorzystaniem środków ZFRON.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WERSJĘ DEMO I PRZETESTUJ NASZE ROZWIĄZANIE! ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!