e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Artykuł

« powrót
Wednesday, 25 July 2007 r.

Książka 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie, przepisy...' - już w sprzedaży

Szanowni Państwo - oczekiwanie na nowelizację ustawy o rehabilitacji z dnia 15 - go czerwca 2007r. nieznacznie opóźniło wydanie naszej książki. Niemniej mieliśmy więcej czasu na wzbogacenie zawartości merytorycznej książki, tak więc:
 
1. Książka z szacowanej objętości 300 stron wzrosła do 450 STRON!
2. Dodaliśmy do książki kilka istotnych aktów prawnych oraz więcej pytań i odpowiedzi
3. W książce znajdziecie Państwo również (rozkładane) graficzne schematy obrazujące ZFRON
 

Poniżej prezentujemy ostateczny spis treści naszej książki oraz okładkę.
 
UWAGA - WAŻNA INFORMACJA! Rozpoczęcie wysyłki książek nastąpi w dniu 7 sierpnia 2007r. Książki wysyłane będą w kolejności napływających do nas zamówień. Prosimy o niezwłoczne składanie zamówień tych z Państwa, którzy wstrzymali się z ich wcześniejszym zamawianiem w oczekiwaniu na ukazanie się książki - faktury będą wystawiane z 14 - dniowym terminem płatności, a więc termin ten będzie odpowiadał dacie ukazania się książki. (zamówienia realizowane są po otrzymaniu zapłaty na nasze konto)
ZMIANIE ULEGNIE CENA KSIĄŻKI - ze względu na znaczne powiększenie jej objętości: z 69,00 zł na 76,00 zł. Rozumiąc fakt, że wcześniej podawaliśmy cenę niższą - zachowujemy więc cenę 69,00 zł dla wszystkich zamawiających do dnia 31 lipca 2007r. Od 1 - go sierpnia książka będzie sprzedawana w cenie 76,00 zł.
 
Uproszczona forma zamówienia:
1. Zamówień można dokonywać telefonicznie 0 801 00 30 31
2. wypełniając formularz zamówienia w naszej księgarni >>> 
 
KSIĄŻKA GRATIS! Przypominamy, że dla wszystkich z Państwa, którzy wykupią lub przedłużą o kolejny okres dostęp do naszych serwisów internetowych www.zpchr.info lub/oraz www.vademecumwiedzy.pl książka wysłana zostanie bez opłat. W tym celu prosimy o skorzystanie z formularza zamówienia na naszej stronie 

Spis treści

Wstęp

I. Tworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 1. Własność a prawo do dysponowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 2. Cel tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 3. Środki tworzące zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 4. Obowiązki pracodawcy tworzącego zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 5. Schematy ZFRON 32

II. Wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 1. Beneficjenci funduszu rehabilitacji
 2. Wydatkowanie środków funduszu na ogólne wydatki
 3. Zasady udzielania pomocy indywidualnej ze środków funduszu
  • Zasady ubiegania się o pomoc
  • Zasady udzielania pomocy
  • Przeznaczenie pomocy
 4. Zasady tworzenia i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji
  • Beneficjenci pomocy
  • Komisja rehabilitacyjna
  • Zasady tworzenia i realizacji programu
  • Realizacja, modyfikacja, zakończenie programu

III. Kontrola zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nieprawidłowości, sankcje

IV. Zakładowy fundusz - zasady księgowania
 1. Księgowanie wpływów i wydatków
 2. Pomoc indywidualna
 3. Indywidualne programy rehabilitacji

V. Wpłaty na PFRON

VI. Zakładowy fundusz rehabilitacji, a pomoc publiczna
 1. Zasady uznania środków zakładowego funduszu za pomoc publiczną
 2. Pomoc dopuszczalna - zgodna ze wspólnym rynkiem
 3. Uznanie wydatków ponoszonych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za pomoc de minimis
 4. Warunki uznania wydatku dokonanego ze środków zakładowego funduszu za pomoc de minimis
VII. Zasady zachowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych po utracie statusu zakładu pracy chronionej

VIII. Akty prawne, stanowiska, wzory
 1. Akty prawne
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 776, poz. 123 ze zm.) - tekst ujednolicony.
  • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 22 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 98, poz. 989 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 976, poz. 496.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz.U.04.161.1682 ze zm.)
  • Wyciąg z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 409
 2. Stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 3. Wzory
  • Regulamin ZFRON
  • Wzór wniosku o udzielenie pomocy indywidualnej
  • Wzór indywidualnego programu rehabilitacji
Aneks
 1. Konsultanci odpowiadający na pytania
 2. Wykaz skrótów
Podziękowania

« powrót