e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Artykuł

« powrót
Monday, 9 July 2007 r.

VADEMECUM WIEDZY - lista najnowszych pytań i odpowiedzi

ZAMÓWIENIE >>>

PREZENTUJEMY LISTĘ NAJNOWSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI
 
 
PYTANIE NR: 2099/2007
Spółka wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy.W czercu 2007 r. zapłacono ostatnia 23 ratę leasingową. Umowa leasingu zakończy sie 26 lipca br. Nalezy tylko samochód wykupić po cenie zaoferowanej przez leasig zgodnie z zawartą umową. Ale pojawiły sie problemy. Spółka jest w stanie likwidacji. Na jej miejsce powstała firma o takiej samej nazwie a jej właścicielem jest jeden ze wspólników spółki. To wspólnik spłacił wszystkie raty i chciałby dokonać wykupienia auta na swoja firmę to znaczy na osobę fizyczną. Sprawa została zgłoszona do Europejskiego Funduszu Leasingowego we Wrocławiu. Okazało jednak się, że owszem moze wykupić na swoja firmę ale po cenie rynkowej. To znaczy za spłacony juz do końca samochód nalezy zapłacic tyle(może troszkę mniej, nie podano dokładnie) ile kosztował, kiedy brano go w leasing i był nowiutki.Albo spłacony samochód trzeba zwrócic do leasingu. Sprawa jest szokująca. EFL tłumaczy, ze takie sa przepisy i nic nie mozna zrobić. Czy naprawdę nie da sie nic zrobić? Czy EFL nie przesadza? Bardzo proszę o szybka odpowiedŹ, gdyż Europejski Fundusz prosi o podjęcie rychłej decyzji.

2007-07-04 23:52:30, autor odpowiedzi: Krzysztof Kuncelman
PYTANIE NR: 2097/2007
Pracownik został skierowany na 6-dniowe szkolenie do Warszawy. Na okoliczność tę została podpisana umowa z pracownikiem, jak również wystawiona deegacja. W ramach szkolenia pracownik miał zapewniony obiad przez 5 dni, jak również kawę, herbatę, napoje, słodycze w przerwach między wykładami na szkoleniu (średnio 4 przerwy, poza obiadem, w ciągu całego dnia szkolenia). Czy pracownikowi należą się diety i w jakiej wysokości? Umowa z pracownikem tego nie określa.

2007-07-04 14:27:45, autor odpowiedzi: Anetta Lewandowska
 
KSIĄŻKA: 'POMOC DE MINIMIS DLA ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - Zakłady Pracy Chronionej - Otwarty Rynek Pracy - Niepełnosprawni Przedsiębiorcy' autorstwa Pani Anny Pałeckiej-Błaszczyk

Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy kolejną książkę dla pracodawców osób niepełnosprawnych naszego wydawnictwa:Autor: Anna Pałecka - Błaszczyk
Stron: ok. 300
Wydawca: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Termin wydania: sierpień / wrzesień 2007r.


INFORMUJEMY, ŻE PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZENIA NA BEZPŁATNE EGZEMPLARZE W/W KSIĄŻKI OD WSZYSTKICH KLIENTÓW NASZEJ FIRMY, KTÓRZY PRZEDŁUŻĄ LUB WYKUPIĄ DOSTĘPY DO NASZYCH SERWISÓW oraz / lub
zamówienie dostępu do serwisów >>>


Zapraszamy do współpracy!
Spis treści:

I. Wstęp
 1. osoba niepełnosprawna w sensie prawnym, możliwości zatrudniania
 2. pomoc publiczna - definicja traktatowa
II. Otoczenie prawne - przepisy wspólnotowe i krajowe, umiejscowienie przepisów unijnych
 1. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1998/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis - warunki określone rozporządzeniem
  • wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe
  • pułapy pomocy
  • zakres stosowania
  • nowe limity
  • terminy
  • sposoby dokumentowania
  • wyjaśnienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania okresu przejściowego
 2. Przegląd przepisów krajowych zawierających regułę de minimis w aspekcie zatrudniania osób niepełnosprawnych
  1. nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej
   • zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia,
   • nowe warunki, wyłączenia,
   • podniesione limity,
   • definicja przedsiębiorstwa zagrożonego - trudna sytuacja ekonomiczna,
   • nowy sposób wyliczania trzyletniego okresu sprawozdawczego,
   • wskazanie organów zobowiązanych do wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis,
   • określenie terminu do wystąpienia o wydanie zaświadczenia,
   • wystąpienie o wydanie zaświadczenia po terminie - skutki prawne,
   • podstawy prawne wydatkowania środków zfron w kontekście Źródeł jego finansowania,
   • zaświadczenia o pomocy de minimis - wniosek, elementy, organy wydające, korekty, charakter
   • intensywność pomocy
  2. umarzanie i rozkładanie na raty wpłat na PFRON
   • zakres
   • nowe przesłanki ustawowe
  3. program celowy Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Program wyrównywania różnic między regionami”
  4. dofinansowanie robót budowlanych w ramach zadań samorządu województwa
  5. inne przypadki (umorzenie jednorazowej pożyczki dla prowadzących zakłady pracy chronionej - ograniczenie możliwości umarzania)
 3. Instytucje przewidziane w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791)
  1. jednorazowe środki na podjęcie działalności przez osobę niepełnosprawną
  2. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  3. wydatki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
III. KOPALNIA WIEDZY
 • Pytania i odpowiedzi - najczęściej zadawane i najciekawsze pytania pracodawców z serwisu www.vademecumwiedzy.pl
IV. Teksty aktów prawnych
PYTANIE NR: 2086/2007
Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej.Kwota zwolnienia z podatku od nieruchomosci za 2007 rok wynosi:112641,97x81%=91240 zł. W 2007 otrzymaliśmy zaświadczenia od Burmistrza Miasta w pełnej wysokości przeliczenia czyli 91240zł.Natomiast kwota wypłaconych świadczeń z ZFRON jest przekraczająca w/w kwotę. Czy Burmistrz Miasta może wydać w 2007 roku zaświadczenia o pomocy de minimis za niewykorzystany limit w latach poprzednich (221472,00x81%=179392,32zł-podatek od nieruchomości za 2005 i 2006rok)? Nadmieniam iż do maja 2005 korzystaliśmy ze środków przedakcesyjnych).Czy zaświadczenia o pomocy de minimis od Urzędów mają być wydawane biorąc pod uwagę limit roku bieżącego czy trzech lat budżetowych(podatkowych)?

2007-07-03 13:06:45, autor odpowiedzi: Danuta Multańska
PYTANIE NR: 2082/2007
Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej w dniu 26.06.2007r.złożyliśmy w Urzędzie Miasta wniosek o wydanie zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.Urząd Miasta wezwał nas do uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17zł od każdego zaświadczenia powołując się na art31 ust1 pkt2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i zartrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU Nr123 poz776 )z póŹ.zmianami z 27 VIII 1997r. Czy Urząd ma rację, jak to się ma do interpretacji, że zaświadczenia o pomocy de minimis nie podlegają opłacie skarbowej jako wydawane z urzędu przez podmiot udzielający pomocy. Proszę o wyczerpującą informację na ten temat. Pozdrawiam Danuta Kulczycka

2007-07-03 11:25:24, autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka
PYTANIE NR: 2056/2007
Witam Moje pytanie jest z serii pytań ciągle powracajacych ale prosiła bym o jasną dla nas wszystkich odpowiedŹ: 1. osoba niepełnosprawna lekki stopień niepełnsprawności kod 02-P - czy przysługuje zwiększone dofinanosowanie 2. osoba niepełnosprawna umiarkowany stopień niepełnosprawności kod 02-P,01-U,04-O,06-E /bez dodatkowych zaświadczeń od specjalistów/ oznaczenia występują w orzeczeniach - czy przysługuje zwiekszone dofinansowanie 3. czy osobę niepełnosprawna posiadająca orzeczenie orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O wydane przez Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawnosci winna mieć jeszcze zaświadczenia od okulisty z opisem dysfunkcji. 4. osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenia orzecznika ZUs o całkowitej niezdolności do pracy spowodawane stanem narządu wzroku oraz zaświadczenia lekarza okulisty który w treści nie określa ograniczenia ostrości wzroku natomiast stwierdza tylko iż schorzenie znajduje potwierdzenie w dokumentacji lekarskiej i należy do grupy schorzeń szczególnych.- czy taką osobę nalezy zaliczyć

2007-06-28 09:09:07, autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka
PYTANIE NR: 2046/2007
Witam,jesteśmy ZPCHR, prosze odpowiedŹ na nurtujące mnie pytania: 1)jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o środki przedakcesyjne zdromadzone na koncie ZFRON-IPR (2003 i do 04.2004 włącznie), jak je wydajemy? czy potrzebujemy występować o zaswiadczenie de minimis? 2)czy udział lekarza w komisji rehabilitacji (potwierdzony rachunkiem) niezbędnej do tworzenia IPR w firmie i finansowany z ZFRON-IPR podlega opiniowaniu de minimis (wymaga zaświadczenia)? 3)czy IPR-y tworzone dla pracowników , mające na celu tylko i wyłącznie polepszenie ich stanu zdrowia poprzez rehabilitację (w specjalnym gabinecie , masaże podwieszki itp., ze środków IPR finansowane wynagrodzenie rehabilitanta w ramach umowy zlecenia) oraz rehabilitację w postaci uczestnictwa w hydroterapii (faktury imienne) oraz pływania na basenie (faktury imienne za karnety)mogą zostać potraktowane jako przysporzenie dla pracodawcy i objete koniecznością opiniowania de minimis? wg mnie nie powinno tak być , jednak proszę o odpowiedŹ na to oraz pozostałe pytania jw. Pozdrawiam serdecznie

2007-06-26 13:37:43, autor odpowiedzi: Izabela Stepaniak
PYTANIE NR: 2040/2007
Witam! Jesteśmy ZPCHR, firmą świadczącą usługi transportowe.Na przełomie 2006/2007 zakupiliśmy dla 2 pracowników niepełnosprawnych wózki widłowe w ramach Ind.Progr.Reh.Ponadto opłaciliśmy udział w szkoleniu na "operatora wózka widłowego" dla jednego z nich(zgodnie z decyzją komisji )Wydatki za w/w dokonaliśmy przelewem z konta ZFRON w 2 ratach: w 2006, a końcową w styczniu 2007. O wystawienie zaświadczenia o pomocy chcieliśmy ubiegać się po ukazaniu się rozporządzenia.Poprzednio obowiązujace rozporz.nie obligowało do ubiegania się w określonym terminie.Jednak rozporz.ogłoszone w Dz.U. z 59/2007,poz.404 a konkretnie jego & 5 ust 2 bardzo skomplikował sprawę.Pytanie moje: Czy mamy jakikolwiek inne możliwości,(jakie?), by dokonany koszt mógł być uznany za wydatek zgodny z obowiązującym prawem ,czy nalezy zwrócic na rachunek ZFRON.

2007-06-26 09:27:22, autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

HANDLOWCY - ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
Jolanta Wójcik
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34, e-mail: jwojcik@bazazpchr.pl
regiony: łódzkie, śląskie, dolnośląskie, opolskie
Anna Choma
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35, e-mail: achoma@bazazpchr.pl
regiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, zachodnio-pomorskie
Katarzyna Turek
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36, e-mail: kturek@bazazpchr.pl
regiony: mazowieckie, lubuskie, lubelskie, pomorskie
Magdalena Fedaczyńska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37, e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.pl
regiony: małopolskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

 
Konsultanci serwisu VADEMECUM WIEDZY odpowiadający na Państwa zapytania:
 

Usługi doradztwa i wyjaśnień przepisów w zakresie funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych dla serwisu  świadczy:

Monika Misztal
          praca zawodowa: Pracownik Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w 
          Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na stanowisku Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji
          Zawodowej i Pomocy Publicznej

specjalizacja: Ekspert w dziedzinie pomocy publicznej, w szczególności udzielanej przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne; przepisów dotyczących rehabilitacji, zakładów pracy chronionej, zakładowego funduszu rehabilitacji, indywidualnych programów rehabilitacji

Na Państwa zapytania odpowiadają konsultanci współpracujący z serwisem

Szczepan Wroński prawnik
zawód wykonywany: Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kieruje Działem Dofinansowań Pracodawców zajmującym się wypłatą dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
specjalizacja: dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, SOD, pomoc publiczna
Danuta Multańska prawnik
zawód wykonywany: niezależny konsultant, prawnik, była V-ce Prezes KRSIiSN
specjalizacja: zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem ZPCHr , SOD, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON i inne zagadnienia
Izabela Stepaniak prawnik
zawód wykonywany: doradca
specjalizacja: wydatkowanie ZFRON, konstruowanie IPR, wzory dokumentów: regulamin zfron, wnioski o pomoc indywidualną, pomoc de minimis, korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, orzeczenia o niepełnosprawności – system orzecznictwa, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, uprawnienia osób niepełnosprawnych
Agnieszka Stelmach socjolog
zawód wykonywany: pracuje w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
specjalizacja: zagadnienia związane z funkcjonowaniem zpchr, zfron, w tym ipr
Edyta Sieradzka ekonomista
zawód wykonywany: Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej
specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń - SOD, pomoc publiczna -de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr 
zawód wykonywany: Główny Księgowy w jednym z ZPCHR
specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością
zawód wykonywany: Główny Księgowy w jednym z ZPCHR
specjalizacja: ewidencja księgowa w ZPCHR, ZFRON, SOD, pomoc publiczna – de minimis, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, system zatrudniania osób niepełnosprawnych
zawód wykonywany: praktyk, wieloletni doradca zawodowy, członek zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawnośc
specjalizacja: orzecznictwo, stopnie niepełnosprawności, kody niepełnosprawności, orzeczenia niepełnosprawności w kontekście wydatków z ZFRON, indywidualne programy rehabilitacji
zawód wykonywany: adwokat
specjalizacja: prawo cywilne, gospodarcze, karne, pracy oraz administracyjne
zawód wykonywany: menager Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
specjalizacja: etyka zawodowa, techniki sprzedaży,negocjacje,zarządzanie i budowa zespołów sprzedażowych,budowa sieci sprzedaży
Twórca i właściciel portali dla pracodawców osób niepełnosprawnych www.bazazpchr.pl, www.zpchr.info, www.vademecumwiedzy.pl, www.zfron.info, www.iprserwis.pl, www.rehabilitacja.zpchr.pl, www.przetargi.zpchr.pl. Właściciel firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Doświadczenie w kontaktach z pracodawcami osób niepełnosprawnych, organizacjami skupiającymi pracodawców oraz urzędami. 
 
« powrót